პლასტიკური სარქველების უპირატესობები?

იმის გამო, რომ პლასტიკური მილების პროპორცია ცხელი და ცივი წყალმომარაგების და სამრეწველო მილების საინჟინრო აპლიკაციებში კვლავ იზრდება, პლასტმასის სარქველების ხარისხის კონტროლი პლასტმასის მილსადენების სისტემებში სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება.

მსუბუქი წონის, კოროზიის წინააღმდეგობის, სასწორის არაადსორბციის, პლასტმასის მილებთან ინტეგრირებული კავშირის და პლასტმასის სარქველების ხანგრძლივი მომსახურების უპირატესობის გამო, პლასტმასის სარქველები გამოიყენება წყალმომარაგებაში (განსაკუთრებით ცხელი წყალი და გათბობა) და სხვა სამრეწველო სითხეებში. მილსადენის სისტემაში, მისი გამოყენების უპირატესობა სხვა სარქველებს შეუსაბამოა. ამჟამად, საყოფაცხოვრებო პლასტმასის სარქველების წარმოებასა და გამოყენებაში, არ არსებობს მათი კონტროლის საიმედო მეთოდი, რის შედეგადაც ხდება პლასტიკური სარქველების არათანაბარი ხარისხი წყალმომარაგებისთვის და სამრეწველო გამოყენებისათვის განკუთვნილი სხვა სითხეები, რაც იწვევს დახურვას და გაჟონვას საინჟინრო პროგრამებში. სერიოზულად, მან ჩამოაყალიბა განცხადება, რომ პლასტიკური სარქველების გამოყენება შეუძლებელია, რაც გავლენას ახდენს პლასტიკური მილების აპლიკაციების საერთო განვითარებაზე. ჩემი ქვეყნის პლასტმასის სარქველების ეროვნული სტანდარტები შემუშავების პროცესშია და მათი პროდუქტის სტანდარტები და მეთოდის სტანდარტები ჩამოყალიბებულია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

Advantages of plastic valves

საერთაშორისო დონეზე, პლასტმასის სარქველების ტიპები ძირითადად მოიცავს MF ბურთის სარქველი, პეპლის სარქველი, გამშვები სარქველები, დიაფრაგმის სარქველები, კარიბჭის სარქველები და ჩამკეტი სარქველი. ძირითადი სტრუქტურული ფორმებია ორმხრივი, სამმხრივი და მრავალმხრივი სარქველები. ნედლეული ძირითადად არის ABS, PVC-U, PVC-C, PB, PE, PP და PVDF და ა.შ.

პლასტმასის სარქვლის პროდუქტების საერთაშორისო სტანდარტებში, პირველი არის ნედლეულის მოთხოვნა, რომელიც გამოიყენება სარქველების წარმოებაში. ნედლეულის მწარმოებელს უნდა ჰქონდეს მცოცავი უკმარისობის მრუდი, რომელიც აკმაყოფილებს პლასტმასის მილების პროდუქტების სტანდარტებს [1]; ამავდროულად, საჭიროა პლასტმასის სარქველების დალუქვის ტესტი და სარქველის სხეული. ტესტი, ინტეგრალური სარქვლის გრძელვადიანი შესრულების ტესტი, დაღლილობის სიძლიერის ტესტი და ოპერაციული ბრუნი ყველა გათვალისწინებულია, ხოლო პლასტიკური სარქვლის დიზაინის მომსახურების ვადა, რომელიც გამოიყენება სითხის სამრეწველო ტრანსპორტირებისთვის არის 25 წელი.


გამოქვეყნების დრო: სექ-22-2021